Čo (ne)vieme o diskriminácii

Report

Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnil workshop s názvom Čo (ne)vieme o diskriminácii, ktorý bol organizovaný združením Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Worksop bol určený pre študentov a študentky Kliniky antidiskriminačného práva. V rámci workshopu mali študenti a študentky možnosť pracovať zážitkovou formou, pričom prostredníctvom vzájomných diskusií sa zaoberali rozličnými formami znevýhodnení a s nimi súvisiacimi problémami. Následne diskutovali o rôznych formách diskriminácie zakotvených v legislatívnom rámci a ich ľudskoprávnom kontexte.

Klinika antidiskriminačného práva