Exkurzia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

Report

Dňa 21.10.2016 sa v rámci výučby predmetu Klinika penitenciárnej starostlivosti uskutočnila exkurzia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou spojená s účasťou na pojednávaní OS Trnava o podmienečnom prepustení odsúdených v tomto ústave. Po oboznámení sa s charakterom vybraných oddielov nasledovala účasť na spomínanom pojednávaní. V nasledujúcej diskusii sa mohli študenti oboznámiť s postupom a odôvodnením stanovísk prokurátora OP a predsedu senátu OS k jednotlivým žiadostiam o podmienečné prepustenie.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou je situovaný na okraji intravilánu mesta Trnavy, v katastrálnom území obce Hrnčiarovce nad Parnou a patrí do kategórie tzv. „uzavretých ústavov“. S kapacitou 1498 odsúdených patrí do komplexu ústavov zboru s najväčším počtom osôb vykonávajúcich trest odňatia slobody s minimálnym stupňom bezpečnosti. Do užívania bol daný 3. novembra 1988 s kapacitou 910 miest. Pôvodne bol určený na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien všetkých nápravnovýchovných skupín, vrátane mladistvých. V januári 1991 sa zmenila profilácia ústavu, v zariadení začali vykonávať trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do I. a II. nápravnovýchovnej skupiny, neskôr len do I. nápravnovýchovnej skupiny. V období rokov 1996 - 2008 bolo súčasťou ústavu aj Otvorené oddelenie Žabí majer s kapacitou 141 odsúdených, ktoré bolo umiestnené vo východnej priemyselnej časti mesta Bratislavy.

 

Klinika penitenciárnej praxe