Najzraniteľnejší poškodení z hľadiska judikatúry ESĽP

Prednáška

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta pozýva študentov, doktorandov a pedagógov, osobitne študentov Kliniky ochrany práv detí, Občianskeho práva hmotného – rodinné právo, na zaujímavú prednášku spojenú s diskusiou.

Prednášať príde JUDr. Marica Pirošíková, ktorá pôsobí ako zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Téma prednášky je "Najzraniteľnejší poškodení z hľadiska judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva". 

Toto podujatie sa uskutoční dňa 29. novembra 2016 (utorok) od 09.30 hod do cca. 11.30 hod. na Právnickej fakulte TU v Trnave v posluchárni č. 12 (pravé krídlo budovy fakulty).

Tešíme sa na stretnutie s Vami!