Online publikácia: Úvod do štúdia práva

Novinka

Podľa predhovoru autorov, je táto nová učebnica úvodom do „tajov právneho sveta a jeho osobitného vyjadrovania“.

Predmetná publikácia je určená najmä nižším ročníkom bakalárskeho štúdia, pričom si svoje uplatnenie zaiste nájde aj u uchádzačov o štúdium na právnickej fakulte.

Na 128 stranách nájdete z každého právneho odvetvia niečo. Čakajú vás kapitoly určené výlučne verejnému pravú ako je napríklad ústavné, správne či trestné právo, ale aj kapitoly určené súkromnému právu ako je napríklad právo občianske, obchodné či pracovné. Samozrejme, úvodná kapitola je vyhradená absolútnemu základu práva a to teórii práva. Jedna samostatná kapitola sa venuje aj prehľadu svetových právnych dejín.

Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons a môžete si ju stiahnuť na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty.