Online publikácia: Stručný úvod do teórie práva pre potreby klinického vzdelávania

Oznam

Veľmi nás teší, že vám aj touto formou môžeme priniesť novinku „z dielne“ našej fakulty. Ide o publikáciu „STRUČNÝ ÚVOD DO TEÓRIE PRÁVA PRE POTREBY KLINICKÉHO VZDELÁVANIA“.

Autorom je Mgr. Marek Káčer, PhD., ktorému sa podarilo naozaj zaujímavo a pútavo napísať a v podstate aj odpovedať na otázku „... načo nám je teória práva?“.

Čo bolo autorovým impulzom pre písanie?

Odpoveď ponúka autor už v samotnom predhovore danej publikácie. „Za zrodom tohto krátkeho učebného textu stojí myšlienka, že študenti by mohli prezentovať vlastné riešenia praktických prípadov s oveľa väčšou sebadôverou, ak by tieto riešenia opierali aj o poznatky z teórie práva. Teória práva je disciplínou, ktorá v mnohom odkrýva základy právneho myslenia a lepšia orientácia v tom, ako toto myslenie funguje, znižuje riziko omylov pri riešení praktických otázok.“

Čo sa z publikácie dozviete?

Samotná publikácia sa skladá zo štyroch kapitol:

  1. Úvod do teórie práva: úplne práva kapitola je založená na obhajobe teórie práva z hľadiska jej praktickej užitočnosti.
  2.  Čo je to právo?: už samotný názov naznačuje, že autor sa tu venuje odvekému teoretickému problému - ako definovať právo.
  3. Argumentácia v práve: tretia veľmi dôležitá kapitola pojednáva o argumentácii v práve, pričom kladie dôraz na rozdiel medzi právnymi a skutkovými aspektmi riešených problémov.
  4. Interpretácia práva: v poslednej kapitole je venovaný priestor konkrétnym interpretačným  metódam.

Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons a môžete si ju stiahnuť na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty.