Poďakovanie advokátskej kancelárii KUTAN & PARTNERS s.r.o. za finančnú podporu klinického vzdelávania

Novinka

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS s.r.o. uzavreli 28.3.2024 dohodu o vzájomnej spolupráci