Prednáška o žurnalistike: Médiá a právo; Je ešte žurnalistika objektívna a nezávislá?

Report

Na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa v rámci predmetu Klinika právnickej žurnalistiky uskutočnila pod vedením Mgr. Nikoly Kokiovej prednáška o žurnalistike na tému: „Médiá a právo; Je ešte žurnalistika objektívna a nezávislá?“.

Mgr. Kokiová je absolventkou odboru žurnalistika na Katolíckej univerzite v Ružomberku, bývalá redaktorka a editorka TASR, stážistka spravodajstva TV Markíza, šéfredaktorka časopisu ZUMAG oceneného odbornou porotou prestížnej novinárskej súťaže Štúrovo pero a v súčasnosti pracuje v oblasti mediálnej PR.

Prednáška bola rozdelená do viacerých okruhov, pričom na začiatku Mgr. Kokiová zaujímavým spôsobom priblížila históriu žurnalistiky, objasnila niekoľko základných pojmov, ktoré súvisia so žurnalistikou a médiami a zároveň zúčastneným poskytla stručný prehľad o masmediálnom práve. V rámci jednotlivých okruhov bol otvorený priestor na diskusiu, ktorý prítomní študenti a doktorandi produktívne využili. K jednotlivým témam poskytla Mgr. Kokiová dostatočné množstvo príkladov, takže si zúčastnení mohli na predmetné vytvoriť reálny obraz a prispieť svojimi vlastnými názormi a príkladmi. V závere prednášky bola otvorená téma „Je ešte žurnalistika objektívna a nezávislá?“, ktorá spustila horlivú a inšpiratívnu diskusiu.

Môžeme zhodnotiť, že daná prednáška bola skutočným prínosom nielen pre študentov Kliniky právnickej žurnalistiky ale aj pre ostatných zúčastnených študentov. Veríme, že aj v budúcnosti sa môžeme tešiť na takýto druh inšpiratívnych prednášok.

11.10.2017, Trnava.

Anna Žembéryová