Psychologička u právnikov

Prednáška

Už tento utorok sa na pôde našej fakulty uskutoční ojedinelá a dopredu môžme sľúbiť, že zaujímavá prednáška psychologičky, pani PhDr. Ingrid Hupkovej PhD.

Téma jej prednášky bude v širšom zmysle o deťoch, prevencii a trende nelátkových závislostí.

Aj touto cestou Vás pozývame na prednášku dňa 4. 10. 2016 o 9.30 hod. do posluchárne č. 12 na PF TU.

Viac informácii sa dozviete TU (http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/m-zi-archiv-no...).