Správa z akademického roka 2022/2023 ku klinike penitenciárnej praxe

Report

Začiatkom semestra sa mali študenti možnosť v rámci svojich prezentovaných očakávaní vyjadriť, o ktorej oblasti väzenskej praxe by sa toho radi dozvedeli čo najviac. Väčšina v tomto prípade prezentovala záujem zamerať sa na ,,reálny život za mrežami." S poukazom na uvedené sme sa v rámci kliniky zamerali najmä na režim, zaobchádzanie s odsúdenými, disciplinárnu prax, vnútornú diferenciáciu a ďalšie obmedzenia vo výkone trestu. S aplikačnou praxou sa študenti mohli oboznámiť počas exkurzie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. V rámci štandardných bodov sme sa ďalej venovali vývoju trestov v historickom kontexte a pozadiu formovania trestu odňatia slobody do dnešnej podoby, účelu výkonu trestu, výkonu trestu odsúdených žien, programom zaobchádzania a problematike podmienečného prepustenia.

Klinika penitenciárnej praxe