Trestné právo. Metodická príručka pre študentov

V sekcii našich online Dokumentov máme ďalšiu novinku. Tentokrát ide o naozaj vynikajúcu pomôcku z trestného práva procesného s názvom „Trestné právo. Metodická príručka pre študentov“, ktorej autorkou je JUDr. Eva Szabová, PhD. z Katedry trestného práva a kriminológie.

Táto online publikácia pomôže každému nielen pri pochopení jednotlivých inštitútov trestného práva procesného, ale výrazne uľahčí opakovanie učiva napríklad aj na štátnu skúšku.

Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons a môžete si ju stiahnuť na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty. 

Klinika trestného práva