Workshop: Trestné právo v aplikačnej praxi

Oznam

Milí študenti,

radi by sme Vás pozvali na celodenný workshop s názvom "Trestné právo v aplikačnej praxi", na ktorom privítame odborníkov, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s trestným právom priamo pri výkone ich právnickej profesie. Využite možnosť položiť otázku sudkyni, prokurátorovi, či advokátom pôsobiacim na úseku trestného práva. Z workshopu si odnesiete nielen nové poznatky o praktických problémoch aplikačnej praxe, ale aj certifikát o jeho absolvovaní.

 

Workshop sa uskutoční dňa 8. novembra 2016 v Collegium Novum na PF TU.
 
Podujatie bude kapacitne obmedzené a bude prebiehať od 9.00 hod. do 17.00 hod.
 
Na workshop je možné prihlásiť sa od 17.10.2016 do 30.10.2016 na nasledujúcej e-mailovej adrese: workshop.trest@gmail.com.
 
 
Klinika trestného práva