VYBRANÉ PRÍPADY Z RÍMSKEHO PRÁVA PRE KLINICKÉ VZDELÁVANIE (PRAKTIKUM)

Zbierka prípadov predstavuje učebnú pomôcku určenú pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorí sa rozhodnú prehĺbiť svoje znalosti z rímskeho práva v rámci klinického vzdelá­ vania. Obsahuje rozbor vybraných prípadov, kumulujúcich problémy z rímskeho vecného, dedičského a záväzkového práva, ktorý má študentom uľahčiť prípravu na riešenie konkrétnych káuz, s ktorými sa v rámci rímskoprávnej kliniky stretnú.

Publikácia je šírená pod licenciou Creative Commons a môžete si ju stiahnuť na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty.