CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Základom výučby predmetu je práca s konkrétnymi prípadmi ľudí v určitej sociálnej situácii spôsobenej ochorením, potrebou starostlivosti o blízkeho, nezamestnanosťou, vekom, chudobou. Úlohou študentov bude posúdiť, na aké dávky alebo inú pomoc má osoba v danej situácii nárok, ako má o ne požiadať, a ako sa môže proti rozhodnutiu príslušného orgánu odvolať.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.